Naturvidenskab

På denne side kan de finde interessante ting vedrørende naturvidenskab og UNF

Nyt: Glykolysen
Skevet af Martin Gyde Poulsen

Nyt: Navngivning af Organisk stoffer
Skevet af Martin Gyde Poulsen

Ti-89 Lommeregner guide
Skevet af Jacob Larsen og Martin Gyde Poulsen

Matematik A: Kompendium til 3år HTX
Skevet af Jacob Larsen og Martin Gyde Poulsen

Første indlæg: Bohrs Postulater + radioaktivt henfald.
Skevet af Jacob Larsen

Andet indlæg: Differentialeligninger
Skrevet af Jacob Larsen

Tredje indlæg: Keplers love
Skrevet af Jacob Larsen

Fjerde indlæg: Fundementalsætningens sammenhæng med arealberegning
Skrevet af Jacob Larsen

Femte indlæg: Naturvidenskabens store personligheder og deres fødselsdage.
Skrevet af Jacob Larsen og Martin Gyde Poulsen

Sjette indlæg: Cirkler Matematik C.
Skrevet af Jacob Larsen

Syvende indlæg: Vektor definition.
Skrevet af Jacob Larsen

Ottende indlæg: Bindingstyper i materialelæren
Skrevet af Jacob Larsen

Niende indlæg: Basis plan- og rumgeometri
Skrevet af Jacob Larsen

Tiende indlæg: Skalarprodukt i rummet
Skrevet af Jacob Larsen

Elevte indlæg: Separation af de variable
Skrevet af Jacob Larsen